Vent vennligst ...


Loading...
Teknisk dokumentasjon
Hjemmesider

Betalingswebservice

Teknisk dokumentasjon til betalingswebservice

Dette er en detaljert beskrivelse av input- og outputverdiene i betalingswebservicen som brukes til normale betalinger. Du finner vår webservice til normale betalinger her:

https://ssl.ditonlinebetalingssystem.dk/remote/payment.asmx

Slik leses dokumentasjonen

Hver beskrivelse av en funksjon består av input og output. Input er de feltene webservicen forventer at du sender når du kaller den. Obligatoriske felter skal angis - resten kan du gi tomme verdier. Output-feltene er de som webservicen returnerer.

Dataflow

1. Når kunden inntaster kortopplysningene sine og klikker 'Betal', autoriseres betalingen. Det krever imidlertid PCI-certificering å bruke authorize-kallet, så derfor skal du i stedet bruke vårt betalingsvindu. Så er det nemlig vi som foretar autorisasjonen.

2. Betalingen heves med fjernkallet capture. Når dette kalltet er gjennomført vil innløseren overføre det hevede beløpet fra kortholderens konto til forretningens konto.

3. Hvis en vare returneres til forretningen, eller hvis ordren annulleres og beløpet allerede er hevet, kan beløpet føres tilbake til kortholders konto med kallet credit

4. Hvis en vare returneres eller ordren annulleres før beløpet er hevet, kan beløpet frigis med funksjonen delete.

Datatyper

Webservicen bruker objekter og datatyper i SOAP-formatet. Datatypene er: integer, long, string, enum, boolean og datetime. Datetime skal formateres: ”åååå-MM-dd TT:mm:ss”. Alle funksjoner returnerer en boolean som indikerer om operasjonen var vellykket. Hvis den returnerte verdien er false, kan verdiene epayresponse og pbsresponse brukes til å finne årsaken.

capture

Input-feltene er de feltene du skal sende med når du kaller webservicen.

InputTypeVerdierBeskrivelseObligatorisk
merchantnumberInteger7 sifreDitt unike forretningsnummer. Du kan finne det på innløsningsavtalen din (f.eks. med Nets).Ja
transactionidLong
Det unike nummeret som identifiserer betalingen. Det returneres ved autorisasjonen.Ja
amountIntegerMindste enhederBeløpet i minste enheter. F.eks. skal DKK 125,75 skrives som 12575 i amount-feltet.Ja
group
StringMaks. 100 karakterer.Den gruppen som betalingen skal tilknyttes.Nei
invoice
StringMaks. 100 karakterer.Send fakturadata til Storebox/Kvittering.no. Les mer om fakturadata her.Nei

Her følger beskrivelser af output-felterne, som er dem, webservicen returnerer.

OutputTypeVerdierBeskrivelse
captureResultBooleanSe beskrivelsen av output values.
pbsResponseIntegerHvis Nets avviser betalingen, fremgår feilkoden i pbsResponse. Hvis betalingen heves, er verdien 0.
epayresponseIntegerHvis ePay avviser betalingen, fremgår feilkoden i epayresponse.
Output valuesHvis hevingen (capture) godkjennes, returneres captureResult som true. Ellers er den returnerete verdien false. Returneres false, skal epayresponse og pbsResponse brukes til å finne årsaken.

credit

Input-feltene er de feltene du skal sende med når du kaller webservicen.

InputTypeVerdierBeskrivelseObligatorisk
merchantnumberInteger7 sifreDitt unike forretningsnummer. Du kan finne det på innløsningsavtalen din (f.eks. med Nets).Ja
transactionidLongMaks. 50 karakterer.Det unike nummeret som identifiserer betalingen. Det returneres ved autorisasjonen.Ja
amountIntegerMindste enhederBeløpet i minste enheter. F.eks. skal DKK 125,75 skrives som 12575 i amount-feltet.Ja
group
StringMaks. 100 karakterer.Den gruppen som betalingen skal tilknyttes.Nei
invoice
StringMaks. 100 karakterer.Send fakturadata til Storebox/Kvittering.no. Les mer om fakturadata her.Nei

Her følger beskrivelser a output-feltene, som er dem, webservicen returnerer.

OutputTypeVerdierBeskrivelse
creditResultBooleanSe beskrivelsen av output values.
pbsResponseIntegerHvis Nets avviser krediteringen, fremgår feilkoden i pbsresponse. Hvis krediteringen godkjennes, er verdien 0.
epayresponseIntegerHvis ePay avviser krediteringen, fremgår feilkoden i epayresponse.
Output valuesHvis krediteringen godkjennes, returneres creditResult som true. Ellers er den returnerte verdien false. Returneres false, skal epayresponse og pbsresponse brukes til å finne årsaken.

delete

Input-feltene er de feltene du skal sende med når du kaller webservicen.

InputTypeVerdierBeskrivelseObligatorisk
merchantnumberInteger7 sifreDitt unike forretningsnummer. Du kan finne det på innløsningsavtalen din(f.eks. med Nets).Ja
transactionidLongMaks. 50 karakterer.Det unike nummeret som identifiserer betalingen. Det returneres ved autorisasjonen.Ja
group
StringMaks. 100 karakterer.Den gruppen som betalingen skal tilknyttes.Nei

Her følger beskrivelser af output-felterne, som er dem, webservicen returnerer.

OutputTypeVerdierBeskrivelse
deleteResultBooleanSe beskrivelsen av output values.
epayresponseIntegerHvis ePay avviser sletningen, fremgår feilkoden i epayresponse.
Output valuesHvis slettingen godkjennes, returneres deleteResult som true. Ellers er den returnerte verdien false. Returneres false, skal epayresponse og pbsresponse brukes til å finne årsaken.

getEpayError

Input-feltene er de feltene du skal sende med, når du kaller webservicen.

InputTypeVerdierBeskrivelseObligatorisk
merchantnumberInteger7 sifreDitt unike forretningsnummer. Du kan finne det på innløsningsavtalen din (f.eks. med Nets).Ja
languageIntegerMaks. 50 karakterer.Språket som resultatet skal returneres på
(1) for dansk
(2) for engelsk
(3) for svensk
Ja
epayresponsecodeIntegerMinste enheterFeilkoden, du får fra ePay i epayresponse.Nei

Her følger beskrivelser av output-feltene, som er dem, webservicen returnerer.

OutputTypeVerdierBeskrivelse
getEpayErrorResultBooleanSe beskrivelsen av output values.
epayResponseStringStringFeilen returneret som en streng fra ePay.
epayresponseIntegerHvis ePay avviser betalingen, fremgår feilkoden i epayresponse.
Output valuesHvis det er mulig å få informasjon om feilkoden, returneres getEpayErrorResult som true. Ellers er den returnerte verdien false. Returneres false, skal epayresponse brukes til å finne årsaken.

getPbsError

Input-feltene er de feltene du skal sende med, når du kaller webservicen.

InputTypeVerdierBeskrivelseObligatorisk
merchantnumberInteger7 sifreDitt unike forretningsnummer. Du kan finne det på innløsningsavtalen din (f.eks. med Nets).Ja
languageInteger1Språket som resultatet skal returneres på
(1) for dansk
(2) for engelsk
(3) for svensk
Ja
pbsresponsecodeIntegerFeilkoden du får fra Nets i pbsresponse.Nei


Her følger beskrivelser av output-feltene, som er dem, webservicen returnerer.OutputTypeVerdierBeskrivelse
getPbsErrorResultBooleanSe beskrivelsen av output values.
pbsResponseStringStringFeilen returnert som en streng fra ePay.
epayresponseIntegerHvis ePay avviser betalingen, fremgår feilkoden i epayresponse.
Output valuesHvis det er mulig å få informasjon om feilkoden, returneres getPbsErrorResult som true. Ellers er den returnerte verdien false. Returneres false, skal epayresponse brukes til å finne årsaken.

getcardtype

Input-feltene er de feltene du skal sende med når du kaller webservicen.

InputTypeVerdierBeskrivelseObligatorisk
merchantnumberInteger7 sifreDitt unike forretningsnummer. Du kan finde det på innløsningsavtalen din (f.eks. med Nets).Ja
cardnumberStringMaks. 20 karakterer.Kortnummeret på kortholders betalingskort.Ja

Her følger beskrivelser av output-feltene, som er dem, webservicen returnerer.

OutputTypeVerdierBeskrivelse
getcardtypeResultBooleanSe beskrivelsen av output values.
cardtypeidIntegerKorttypen som et heltall.
cardnameStringNavnet på korttypen (f.eks. Dankort).
epayresponseIntegerHvis ePay avviser betalingen, fremgår feilkoden i epayresponse.
Output valuesHvis det er mulig å få informasjon om korttypen, returneres getcardtypeResult som true. Ellers er den returnerte verdien false. Returneres false, skal epayresponse brukes til å finne årsaken.

gettransaction

Input-feltene er de feltene du skal sende med når du kaller webservicen.

InputTypeVærdierBeskrivelseObligatorisk
merchantnumberInteger7 sifreDitt unike forretningsnummer. Du kan finne det på innløsningsavtalen din (f.eks. med Nets).Ja
transactionidLongMaks. 50 karakterer.Det unike nummeret som identifiserer betalingen. Det returneres ved autorisasjonen.Ja

Her følger beskrivelser av output-feltene, som er dem, webservicen returnerer.

OutputTypeVerdierBeskrivelse
groupStringGruppe (hvis definert).
authamountIntegerBeløpet som er autorisert på kortholderens kort.
currencyIntegerAutorisasjonens valuta.
cardtypeidIntegerDet brukte korts korttype.
capturedamountIntegerDet hevede beløpet.
creditedamountIntegerDet krediterte beløpet.
orderidStringOrdrenummer.
descriptionStringBeskrivelse (hvis definert).
authdateDatetimeDato for autorisasjon.
captureddateDatetime.
deleteddateDatetimeDato for sletting.
crediteddateDatetimeDato for kreditering.
statusEnum0 = PAYMENT_UNDEFINED
1 = PAYMENT_NEW
2 = PAYMENT_CAPTURED
3 = PAYMENT_DELETED
4 = PAYMENT_INSTANT_CAPTURE_FAILED
5 = PAYMENT_SUBSCRIPTION_INI
6 = PAYMENT_RENEW
7 = PAYMENT_EUROLINE_WAIT_CAPTURE
8 = PAYMENT_EUROLINE_WAIT_CREDIT
Betalingens status. Som standard er status PAYMENT_NEW. PAYMENT_EUROLINE_WAIT_CAPTURE status: Transaksjonen er gjennomført hos ePay, og blir behandlet av innløseren; dette gjøres med batch processing i løpet av natten. PAYMENT_EUROLINE_WAIT_CREDIT status: Transaksjonen er kreditert hos ePay, og blir behandlet av innløseren; dette gjøres med batch processing i løpet av natten. Når betalingen heves får den status som PAYMENT_CAPTURED.
[history] list start

transactionHistoryIDLongUnik ID på transaksjonens historie.
logonIDIntegerUnik ID på brukeren som utførte handlingen.
eventMsgStringBeskrivelse av handlingen.
createdDatetimeHandlingen ble utført på dette tidspunktet.
[history] list end

transactionidLongDet unike nummeret som identifiserer betalingen. Det returneres ved autorisasjonen.
cardholderString.
modeEnumOm betalingen er test eller produksjon.
epayresponseIntegerHvis ePay avviser betalingen, fremgår årsaken i epayresponse.
Output valuesHvis det er mulig å få informasjon om betalingen, returneres funksjonen som true. Ellers er den returnerte verdien false. Returneres false, skal epayresponse brukes til å finne årsaken.

gettransactionlist

Input-feltene er de feltene du skal sende med når du kaller webservicen.

InputTypeVerdierBeskrivelseObliga-
torisk
merchantnumberInteger7 sifreDitt unike forretningsnummer. Du kan finne det på innløsningsavtalen din (f.eks. med Nets).Ja
statusEnum0 = PAYMENT_UNDEFINED
1 = PAYMENT_NEW
2 = PAYMENT_CAPTURED
3 = PAYMENT_DELETED
4 = PAYMENT_INSTANT_CAPTURE_FAILED
5 = PAYMENT_SUBSCRIPTION_INI
6 = PAYMENT_RENEW
7 = PAYMENT_EUROLINE_WAIT_CAPTURE
8 = PAYMENT_EUROLINE_WAIT_CREDIT
Betalingens status. Som standard er status PAYMENT_NEW. PAYMENT_EUROLINE_WAIT_CAPTURE status: Transaksjonen er gjennomført hos ePay, og blir behandlet av innløseren; dette gjøres med batch processing i løpet av natten. PAYMENT_EUROLINE_WAIT_CREDIT status: Transaksjonen er kreditert hos ePay, og blir behandlet av innløseren; dette gjøres med batch processing i løpet av natten. Når betalingen heves får den status som PAYMENT_CAPTURED.
Nei
searchdatestartDatetimeNull (nothing) og den ignoreresStartdato (definert som: "åååå-MM-dd TT:mm:ss").Nei
searchdateend
DatetimeNull (nothing) og den ignoreresSlutdato (definert som: "åååå-MM-dd TT:mm:ss").Nei
searchgroup
StringMaks. 100 karakterer.Søk betalinger i en definert gruppe (denne må være tom).Nei
searchorderid
StringMaks. 20 karakterer.Søk betalinger med et definert ordrenummer (denne må være tom).Nei

Her følger beskrivelser av output-feltene, som er dem, webservicen returnerer.

OutputTypeVerdierBeskrivelse
Output valuesSe resultatet i gettransaction. Verdiene er de samme. De er vedheftet transactionInformationAry, som er et array av typen TransactionInformationType.

Se spesifikasjon her: gettransaction.

getcardinfo

Input-feltene er de feltene du skal sende med når du kaller webservicen.

InputTypeVerdierBeskrivelseObligatorisk
merchantnumberInteger7 sifreDitt unike forretningsnummer. Du kan finne det på innløsningsavtalen din. (f.eks. med Nets).Ja
cardno_prefixInteger6 sifre

Prefiks på betalingskortet som gebyret beregnes ut fra. Det er viktig at kun de første 6 sifre defineres, ellers vil systemet avvise kallet. 


Bemerk at Danske Bank og Nordea behøver følgende prefikser:

000022 eller 000023 = Danske Nettbetaling

000021 = Nordea e-betaling

Ja
amountIntegerMinste enheterBeløpet i minste enheter. F.eks. skal DKK 125,75 skrives som 12575 i amount-feltet.Ja
currency
Integer208 = DKK 
978 = EUR 
840 = USD 
578 = NOK 
752 = SEK 
826 = GBP
Valuta som beløpet defineres i. Hvis en kunde f.eks. skal betale med danske kroner, settes verdien til 208. Se liste over valutakoder her.
Ja
acquirerIntegerNets/Teller = 1
Euroline = 2
BABS Swedbank = 8
Nordea SE = 21
Handelsbanken SE = 23
Elavon = 24
EVRY Swedbank = 25
EVRY Bambora = 26
EVRY Teller = 27
Nordea DK = 29
Nordea NO = 30
Nordea FI = 31
Handelsbanken DK = 32
Handelsbanken NO = 33
Handelsbanken FI = 34
Clearhaus = 37
Innløseren som brukes på betalingen.Nei

Her følger beskrivelser av output-feltene, som er dem, webservicen returnerer.

OutputTypeVerdierBeskrivelse
feeIntegerTransaksjonsgebyret beregnet ut fra verdien av input-feltene amount, currency og acquirer.
cardtypeInteger

1 = Dankort

2 = Visa/Dankort

3 = Visa/Electron (udenlandsk)

4 = Mastercard

5 = Mastercard (udenlandsk)

6 = Visa Electron

7 = JCB

8 = Diners Club

9 = Maestro

10 = America Express

11 = Ukendt

13 = Diners Club (udenlandsk)

14 = American Expres (udenlandsk)

15 = Maestro (udenlandsk)

16 = Forbrugsforeningen

17 = ewire

18 = Visa

19 = IKANO

20 = Andre

21 = Nordea e-betaling

22 = Danske Netbetaling

23 = BG Netbetalinger

24 = MasterCard

25 = MasterCard (udenlandsk)

26 = PayPal

27 = Mobilpenge

28 = Klarna

29 = Svea

30 = SEB Direktbetalning

31 = Nordea SE e-payment

32 = Handelsbanken SE e-payment

33 = Swedbank Direktbetalning

34 = ViaBill

35 = Beeptify

36 = iDeal

37 = Oberthur

38 = Paii

39 = Brandts

40 = MobilePay

41 = Resurs

42 = Ekspres Bank

Korttypen som betalingen gjennomføres med.
cardtypetextStringKorttypen i lesevennlig format.
epayresponseIntegerHvis ePay avviser kallet til API'et (verdien returneres som false), kan du finne årsaken i denne parameteren. Du kan se hele listen med feilkoder i ePay-administrasjonen under punktet Support -> Systemfejlkoder.

Feilfinning

Alle avvikelser i systemet blir lagret i en separat logg hos ePay, som du har tilgang til fra din ePay-administrasjon. Hvis du opplever problemer med å kalle webservicen vår, kan du finne informasjon til feilretning her.

Loggen finnes i ePay-administrasjonen under menypunktet API/Webservices -> Remote log. Alle feilkoder finnes under Support -> Systemfeilkoder og Support -> Feilkoder fra PBS.