Please wait...


Loading...

Parametrar

Här är en översikt över de tillgängliga parametrarna. Standardvärden är markerade med fet stil.


NamnVärdenKommentarStandard
Obligatorisk
merchantnumber Ditt redovisningsnummer hittar du i ePay-administrationen under Inställningar -> Betalningssystemet. 
Ja
currency Se alla valutakoderDenna kan till exempel ställas in på DKK eller 208.
Ja
amount Belopp i minsta enheter. Om beloppet t.ex. är SEK 100 ska du ställa in det på "10000".
Om subscription är aktiverat kan denna ställas in på 0.
Ja
orderid Alfanumeriska. a-Z 0-9. Max. 9 tecken
Icke-numeriska tecken tas bort av Swedbank.
Användning av speciella tecken rekommenderas inte men kan accepteras.
Nej
windowstate

1 = Overlay
2 = Iframe
3 = Helskärm
4 = Integrerat betalfönster

Overlay, iframe och det integrerade betalfönstret fungerar korrekt endast om du använder den enkla integrationen. Observera att om du använder det integrerade fönstret ska paymentcollection ställas in på 1 (betalkort).1 Nej
mobile

0 = Inaktiverat
1 = Automatisk registrering (auto detect)
2 = Tvinga

Ställ in denna om det mobila betalfönstret ska aktiveras. Observera att inte alla betalningsformer stöds av det mobila betalfönstret.
1 Nej
windowidDenna definierar vilket fönster du använder. Se och lägg till fönster i ePay-administrationen under Inställningar -> Betalfönstret. 
1Nej
paymentcollection 0 = Kundens val
1 = Betalkort
2 = Internetbank
3 = Faktura
4 = Mobil
5 = Annat
7 = ViaBill
Ställ in vilken betalningsform kunden ska betala med.
0 Nej
lockpaymentcollection 0 = Inaktiverat
1 = Aktiverat
Om paymentcollection inte är inställd på 0, kan denna sättas till att låsa paymentcollection.0 Nej
paymenttype Se betalningsformer här
Definiera tillåtna betalningsformer. Separera flera betalningsformer med ett kommatecken (,).
Nej
language

0 = Automatisk registrering (auto detect)
1 = Danska
2 = Engelska
3 = Svenska
4 = Norska
5 = Grönländska
6 = Isländska
7 = Tyska
8 = Finska
9 = Spanska
10 = Franska
11 = Polska
12 = Italienska
13 = Holländska

1 Nej
encoding UTF-8 Nej
cssurl Denna används till att skriva över delar av stylesheet'et vid betalfönster v2.
Nej
mobilecssurlDenna används för att definiera ditt eget tema i mobilfönstret.
Nej
instantcapture 0 = Manuellt
1 = Aktiverat
0 Nej
splitpayment 0 = Inaktiverat
1 = Aktiverat
Läs vänligen detta innan du använder splitpayment.

Observera att Nets/Teller är den enda inlösaren som stödjer splitpayment.
0 Nej
instantcallback 0 = Asynkront
1 = Direkt
1 Nej
callbackurl Adressen ska vara en giltig http eller https. Observera att endast port 80 och 443 kan användas. Accept-parametrar läggs till.
Nej
accepturl Adressen ska vara en giltig http eller https. Accept-parametrar läggs till.
Nej
cancelurl Adressen ska vara en giltig http eller https.
Nej
ownreceipt 0 = Inaktiverat
1 = Aktiverat
0 Nej
ordertext Endast ren text accepteras. HTML tas bort.
Nej
group Max. 100 tecken.Nej
description Max. 1024 tecken. Nej
hash Detta är MD5-strängen av alla parametrar kombinerat med din hemliga nyckel i ePay.
Bara om MD5 är aktiverat.
subscription 0 = Inaktiverat
1 = Skapa abonnemang
2 = Uppdatera abonnemang
Vid aktivering får du subscriptionid returnerat med accept- och callback-parametrarna. När denna är aktiverad kan du ställa in amount på 00.0 Nej
subscriptionidsubscriptionid ställs in på det subscription-ID som ska uppdateras när subscription = 2.Nej
subscriptionname Max. 100 tecken.Nej
mailreceipt Denna används om du själv vill ta emot ett e-mail vid varje genomförd betalning. Den är INTE avsedd för kundens orderbekräftelse.
Nej
googletracker Denna används vanligen som UA-XXXXXXX.Nej
backgroundcolor HEX-färgkod utan #. Används endast vid windowstate = 1 og windowstate = 2.A7A7A7 Nej
opacity 0-100 Används endast vid windowstate = 1.
50 Nej
declinetext Skriver över ‘system decline’-texten.Nej
iframeheight Endast möjligt vid windowstate = 2.
Ställ in iframe-höjden i pixlar (px).
780 Nej
iframewidth Endast möjligt vid windowstate = 2. Ställ in iframe-bredden i pixlar (px).
778 Nej
timeoutDefinierar ett tidsrum i minuter, inom vilket betalningen kan genomföras. Ställ in på t.ex. 15 för 15 minuter.

Nej