Please wait...


Loading...

Webbservice för betalning

Teknisk dokumentation till webbservice för betalningar

Detta är en detaljerad beskrivning av input- och outputvärdena i webbservice för betalningar, som används till normala betalningar. Du hittar vår webbservice till normala betalningar här:

https://ssl.ditonlinebetalingssystem.dk/remote/payment.asmx

Såhär läses dokumentationen

Varje beskrivning av en funktion består av input och output. Input är de fält som webbservice förväntar att du sänder när du anropar den. Obligatoriska fält ska anges men resten kan du ge tomma värden. Output-fälten är de som webbservice returnerar.

Dataflow

1. När kunden fyller i sina kortuppgifter och klickar på 'Betala' så auktoriseras beloppet. Att använda authorize-anropet kräver dock PCI-certifiering så därför kan du istället använda vårt betalfönster. Då är det vi som sköter auktoriseringen.

2. För att ta betalt används fjärranropet capture. När detta anrop är genomfört så kommer inlösaren föra över det dragna beloppet från kortinnehavarens konto till verksamhetens konto.

3. Om en vara returneras till verksamheten, eller om ordern hävs och beloppet redan har dragits, så kan beloppet föras tillbaka till kortinnehavarens konto med hjälp av anropet credit.

4. Om en vara returneras eller en order hävs innan beloppet har dragits så kan betalningen stoppas med funktionen delete.

Datatyper

Webbservice använder objekt och datatyper i SOAP-format. Datatyperna är: integer, long, string, enum, boolean och datetime. Datetime ska formateras: "åååå-MM-dd TT:mm:ss". Alla funktioner returnerar en boolean som indikerar om proceduren var lyckad. Om det returnerade värdet är false så kan värdena epayresponse och pbsresponse användas för att hitta orsaken.


capture

Input-fälten är de fält som ska sändas med när du anropar webbservice.

InputTypVärdenBeskrivningObligatorisk
merchantnumberInteger7 siffrorDitt unika redovisningsnummer. Du kan hitta det på ditt inlösningsavtal (med exempelvis Nets). Ja
transactionidLong
Det unika nummer som identifierar betalningen. Det returneras vid auktorisering. Ja
amountIntegerMinsta enheterBeloppet i minsta enheter. Exempelvis ska SEK 125,75 skrivas som 12575 i amount-fältet. Ja
group
StringMax 100 tecken.Den grupp som betalningen ska knytas till. Nej
invoice
StringMax 100 tecken.Skick fakturadata till Storebox/Kvittering.dk. Läs mer om fakturadata här.Nej


Här följer beskrivningar av output-fälten som är de som webbservice returnerar. 

OutputTypVärdenBeskrivning
captureResultBooleanSe beskrivningen av output-värden. 
pbsResponseIntegerOm Nets avvisar betalningen så framgår felkoden i pbsResponse. Om betalningen dras så är värdet 0.
epayresponseIntegerOm ePay avvisar betalningen så framgår felkoden i epayresponse.
Output valuesOm dragningen av beloppet (capture) godkänns så returneras captureResult som true. Annars är det returnerade värdet false. Returneras false så används epayresponse och pbsResponse för att hitta orsaken. 

credit

Input-fälten är de fält som ska sändas med när du anropar webbservice.

InputTypVärdenBeskrivningObligatorisk
merchantnumberInteger7 siffror
Ditt unika redovisningsnummer. Du kan hitta det på ditt inlösningsavtal (med exempelvis Nets). Ja
transactionidLongMax 50 teckenDet unika nummer som identifierar betalningen. Det returneras vid auktorisering.
Ja
amountIntegerMinsta enheterBeloppet i minsta enheter. Exempelvis ska SEK 125,75 skrivas som 12575 i amount-fältet. Ja
group
StringMax 100 teckenDen grupp som betalningen ska knytas till. Nej
invoice
StringMax 100 tecken.Skick fakturadata till Storebox/Kvittering.dk. Läs mer om fakturadata här.Nej


Här följer beskrivningar av output-fälten som är de som webbservice returnerar.

OutputTypeVärdenBeskrivning
creditResultBooleanSe beskrivningen av output-värden. 
pbsResponseIntegerOm Nets avvisar krediteringen så framgår felkoden i pbsresponse. Om krediteringen godkänns så är värdet 0.
epayresponseIntegerOm ePay avvisar krediteringen så framgår felkoden i epayresponse.
Output valuesOm krediteringen godkänns så returneras creditResult som true. Annars är det returnerade värdet false. Returneras false så kan epayresponse och pbsresponse användas för att hitta orsaken. 

delete


Input-fälten är de fält som ska sändas med när du anropar webbservice.

InputTypVärdenBeskrivningObligatorisk
merchantnumberInteger7 siffror
Ditt unika redovisningsnummer. Du kan hitta det på ditt inlösningsavtal (med exempelvis Nets). Ja
transactionidLongMax 50 tecken
Det unika nummer som identifierar betalningen. Det returneras vid auktorisering.
Ja
group
StringMax 100 tecken
Den grupp som betalningen ska knytas till. Nej


Här följer beskrivningar av output-fälten som är de som webbservice returnerar.

OutputTypVärdenBeskrivning
deleteResultBooleanSe beskrivningen av output-värden. 
epayresponseIntegerOm ePay avvisar borttagandet så framgår felkoden i epayresponse.
Output valuesOm borttagandet godkänns så returneras deleteResult som true. Annars är det returnerade värdet false. Returneras false kan epayresponse och pbsresponse användas för att hitta orsaken. 

getEpayError

Input-fälten är de fält som ska sändas med när du anropar webbservice.

InputTypVärdenBeskrivningObligatorisk
merchantnumberInteger7 siffror
Ditt unika redovisningsnummer. Du kan hitta det på ditt inlösningsavtal (med exempelvis Nets). Ja
languageIntegerMax 50 tecken.Språket som resultatet ska returneras på
(1) för danska
(2) för engelska
(3) för svenska
Ja
epayresponsecodeIntegerMinsta enheterFelkoden du får från ePay i epayresponse.
Nej

Här följer beskrivningar av output-fälten som är de som webbservice returnerar.

OutputTypVärdenBeskrivning
getEpayErrorResultBooleanSe beskrivningen av output-värden.
epayResponseStringStringFelet returnerat som en sträng från ePay.
epayresponseIntegerOm ePay avvisar betalningen så framgår felkoden i epayresponse.
Output valuesOm det är möjligt att få information om felkoden så returneras getEpayErrorResult som true. Annars är det returnerade värdet false. Returneras false så kan epayresponse användas för att hitta orsaken.

getPbsError

Input-fälten är de fält som ska sändas med när du anropar webbservice.

InputTypVärdenBeskrivningObligatorisk
merchantnumberInteger7 siffror
Ditt unika redovisningsnummer. Du kan hitta det på ditt inlösningsavtal (med exempelvis Nets).
Ja
languageInteger1Språket som resultatet ska returneras på
(1) för danska
(2) för engelska
(3) för svenska
Ja
pbsresponsecodeIntegerFelkoden du får från Nets i pbsresponse. Nej

Här följer beskrivningar av output-fälten som är de som webbservice returnerar.

OutputTypVärdenBeskrivning
getPbsErrorResultBooleanSe beskrivningen av output-värden.
pbsResponseStringStringFelet returnerat som en sträng från ePay. 
epayresponseIntegerOm ePay avvisar betalningen så framgår felkoden i epayresponse.
Output valuesOm det är möjligt att få information om felkoden så returneras getPbsErrorResult som true. Annars är det returnerade värdet false. Returneras false så kan epayresponse användas för att hitta orsaken.

getcardtype

Input-fälten är de fält som ska sändas med när du anropar webbservice.

InputTypVärdenBeskrivningObligatorisk
merchantnumberInteger7 siffror
Ditt unika redovisningsnummer. Du kan hitta det på ditt inlösningsavtal (med exempelvis Nets).
Ja
cardnumberStringMax 20 tecken.Kortnumret på kortinnehavarens betalkort. Ja

Här följer beskrivningar av output-fälten som är de som webbservice returnerar.

OutputTypVärdenBeskrivning
getcardtypeResultBooleanSe beskrivningen av output-värden. 
cardtypeidIntegerKorttypen som ett heltal. 
cardnameStringNamnet på korttypen (exempelvis VISA).
epayresponseIntegerOm ePay avvisar betalningen så framgår felkoden i epayresponse.
Output valuesOm det är möjligt att få information om korttypen så returneras getcardtypeResult som true. Annars är det returnerade värdet false. Returneras false så kan epayresponse användas för att hitta orsaken.

gettransaction

Input-fälten är de fält som ska sändas med när du anropar webbservice.

InputTypVärdenBeskrivningObligatorisk
merchantnumberInteger7 siffror
Ditt unika redovisningsnummer. Du kan hitta det på ditt inlösningsavtal (med exempelvis Nets). Ja
transactionidLongMax 50 tecken.Det unika nummer som identifierar betalningen. Det returneras vid auktorisering.
Ja

Här följer beskrivningar av output-fälten som är de som webbservice returnerar.

OutputTypVärdenBeskrivning
groupStringGrupp (om definierat).
authamountIntegerBeloppet som har auktoriserats på kortinnehavarens kort.
currencyIntegerGodkännandets valuta.
cardtypeidIntegerDet använda kortets korttyp.
capturedamountIntegerDet dragna beloppet.
creditedamountIntegerDet krediterade beloppet.
orderidStringOrdernummer.
descriptionStringBeskrivning (om definierat).
authdateDatetimeDatum för auktorisering.
captureddateDatetime.
deleteddateDatetimeDatum för borttagande.
crediteddateDatetime
Datum för kreditering.
statusEnum0 = PAYMENT_UNDEFINED
1 = PAYMENT_NEW
2 = PAYMENT_CAPTURED
3 = PAYMENT_DELETED
4 = PAYMENT_INSTANT_CAPTURE_FAILED
5 = PAYMENT_SUBSCRIPTION_INI
6 = PAYMENT_RENEW
7 = PAYMENT_EUROLINE_WAIT_CAPTURE
8 = PAYMENT_EUROLINE_WAIT_CREDIT
Betalningens status. Som standard är status PAYMENT_NEW. PAYMENT_EUROLINE_WAIT_CAPTURE status: Transaktionen är debiterad av ePay och är på väg att bli behandlad av inlösare; detta genomförs under natten genom batch behandling. PAYMENT_EUROLINE_WAIT_CREDIT status: Transaktionen är krediterad av ePay och är på väg att bli behandlad av inlösare; detta genomförs under natten genom batch behandling. När betalningen dras får den statusen PAYMENT_CAPTURED. 
[history] list start

transactionHistoryIDLongUnikt ID på transaktionens historia.
logonIDInteger
Unikt ID på användaren som utförde handlingen.
eventMsgStringBeskrivning av handlingen.
createdDatetimeHandlingen utfördes denna tidpunkt.
[history] list end

transactionidLongDet unika nummer som identifierar betalningen. Det returneras vid auktorisering.
cardholderString.
modeEnumOm betalningen är test eller produktion.
epayresponseIntegerOm ePay avvisar betalningen framgår orsaken i epayresponse.
Output valuesOm det är möjligt att få information om betalningen så returneras funktionen som true. Annars är det returnerade värdet false. Returneras false så kan epayresponse användas för att hitta orsaken.

gettransactionlist

Input-fälten är de fält som ska sändas med när du anropar webbservice.

InputTypVärdenBeskrivningObliga-
torisk
merchantnumberInteger7 siffrorDitt unika redovisningsnummer. Du kan hitta det på ditt inlösningsavtal (med exempelvis Nets). Ja
statusEnum0 = PAYMENT_UNDEFINED
1 = PAYMENT_NEW
2 = PAYMENT_CAPTURED
3 = PAYMENT_DELETED
4 = PAYMENT_INSTANT_CAPTURE_FAILED
5 = PAYMENT_SUBSCRIPTION_INI
6 = PAYMENT_RENEW
7 = PAYMENT_EUROLINE_WAIT_CAPTURE
8 = PAYMENT_EUROLINE_WAIT_CREDIT
Betalningens status. Som standard är status PAYMENT_NEW. PAYMENT_EUROLINE_WAIT_CAPTURE status: Transaktionen är debiterad av ePay och är på väg att bli behandlad av inlösare; detta genomförs under natten genom batch behandling. PAYMENT_EUROLINE_WAIT_CREDIT status: Transaktionen är krediterad av ePay och är på väg att bli behandlad av inlösare; detta genomförs under natten genom batch behandling. När betalningen dras får den statusen PAYMENT_CAPTURED. 
Nej
searchdatestartDatetimeNoll (nothing) och den ignoreras
Startdatum (definierat som: "åååå-MM-dd TT:mm:ss"). Nej
searchdateend
DatetimeNoll (nothing) och den ignoreras
Slutdatum (definierat som: "åååå-MM-dd TT:mm:ss") Nej
searchgroup
StringMax 100 tecken.Sök betalningar i en definierad grupp (denna måste vara tom). Nej
searchorderid
StringMax 20 tecken.Sök betalningar med ett definierat ordernummer (denna måste vara tom). Nej

Här följer beskrivningar av output-fälten som är de som webbservice returnerar.

OutputTypVärdenBeskrivning
Output valuesSe resultatet i gettransaction. Värdena är samma. De är knutna till transactionInformationAry, som är ett array av typen TransactionInformationType. 

Se specifikation här: gettransaction.

getcardinfo

Input-fälten är de fält som ska sändas med när du anropar webbservice. 

InputTypVärdenBeskrivningObligatorisk
merchantnumberInteger7 siffror
Ditt unika redovisningsnummer. Du kan hitta det på ditt inlösningsavtal (med exempelvis Nets). Ja
cardno_prefixInteger6 siffror

Prefix på betalkortet som avgiften beräknas utifrån. Det är viktigt att bara de sex först siffrorna definieras för annars avvisar systemet anropet.


Observera at Danske Bank och Nordea ska använda följande prefix: 

000022 eller 000023 = Danske Netbetalning

000021 = Nordea e-betalning

Ja
amountIntegerMinsta enheterBeloppet i minsta enheter. Exempelvis ska SEK 125,75 skrivas som 12575 i amount-fältet. Ja
currency
Integer208 = DKK 
978 = EUR 
840 = USD 
578 = NOK 
752 = SEK 
826 = GBP
Valutan som beloppet definieras i. Om en kund till exempel ska betala med svenska kronor sätts värdet till 752. Se lista över valutakoder här.
Ja
acquirerIntegerNets/Teller = 1
Euroline = 2
BABS Swedbank = 8
Nordea SE = 21
Handelsbanken SE = 23
Elavon = 24
EVRY Swedbank = 25
EVRY Bambora = 26
EVRY Teller = 27
Nordea DK = 29
Nordea NO = 30
Nordea FI = 31
Handelsbanken DK = 32
Handelsbanken NO = 33
Handelsbanken FI = 34
Clearhaus = 37
Inlösaren som används på betalningen. Nej

Här följer beskrivningar av output-fälten som är de som webbservice returnerar.

OutputTypVärdenBeskrivning
feeIntegerTransaktionsavgiften beräknad utifrån värdet av input-fälten amount, currency och acquirer. 
cardtypeInteger

1 = Dankort

2 = Visa/Dankort

3 = Visa/Electron (udenlandsk)

4 = Mastercard

5 = Mastercard (udenlandsk)

6 = Visa Electron

7 = JCB

8 = Diners Club

9 = Maestro

10 = America Express

11 = Ukendt

13 = Diners Club (udenlandsk)

14 = American Expres (udenlandsk)

15 = Maestro (udenlandsk)

16 = Forbrugsforeningen

17 = ewire

18 = Visa

19 = IKANO

20 = Andre

21 = Nordea e-betaling

22 = Danske Netbetaling

23 = BG Netbetalinger

24 = MasterCard

25 = MasterCard (udenlandsk)

26 = PayPal

27 = Mobilpenge

28 = Klarna

29 = Svea

30 = SEB Direktbetalning

31 = Nordea SE e-payment

32 = Handelsbanken SE e-payment

33 = Swedbank Direktbetalning

34 = ViaBill

35 = Beeptify

36 = iDeal

37 = Oberthur

38 = Paii

39 = Brandts

40 = MobilePay

41 = Resurs

42 = Ekspres Bank

Korttypen som betalningen genomförs med. 
cardtypetextStringKorttypen i läsvänligt format. 
epayresponseIntegerOm ePay avvisar anropet till API:t (värdet returneras som false) så kan du hitta orsaken i denna parameter. Du kan se hela listan med felkoder i ePay-administrationen under punkten Support -> Systemfelkoder.

Felsökning

Alla avvikelser i systemet sparas i en separat logg hos ePay som du har tillgång till från din ePay-administration. Om du upplever problem med att anropa vår webbservice så kan du hitta information om felsökning här.

Loggen finns i ePay-administrationen under menyn API/Webservices -> Remote log. Alla felkoder finns under Support -> Systemfelkoder och Support -> Felkoder från PBS.